Kenerm Chim

Kenerem chimoo, nwannem, na chim merem iheoma.
Kenerem chim ooo nwannem, na chim merem ngozi.
Kene ya:
ekene, ekeneh na otito kam n’erunyere gi onyenwem.
Ekene n’otito kam n’erunyere gi Chukwu muo, nara ekene eh.
Kenerem Olisa, n’Olisa emeka 
Kenerm Chimo nwannem na chim merem ngozi.
Kene ya: ekene, ekeneh na otito kam n’erunyere gi Chukwum oh (onyenwem).
Ekene, ekeneh n’otito kam n’erunyere gi onyenwem (Chukwu mu oh), nara ekene eh.

Kenenu ya, kenenu ya, kenenuya, kene ya:
ekene, ekeneh na otito kam n’erunyere gi onyenwem nara ekene eh.

Kenerem chimo nwannem, ma chim gozirm agozi
Kenerem daddy,nwannem na daddy merem sam sam...
kene ya: ekene, ekeneh na otito kam n’erunyere gi onyenwem.
Ekene n’ojija kam n’erunyere gi Chukwu muo, nara ekene eh.

Kenenu ya, kenenu ya, kenenuya, kene ya
Ekene, ekeneh na otito kam n’erunyere gi onyenwem, nara ekene eh.
Kenerem Chimo nwannem na Chim emela
Sorom kene ya, sorom too ya.
Ekene, ekene na otito kam n’erunyere gi Onyenwem.
Ekene, ekene n’ojija kam n’erunyere gi Onyenwem, nara ekene eh.

Kenenu ya, kenenu ya, kenenuya, kene ya.
Ekene, ekene na otito kam n’erunyere gi Onyenwem, nara ekene eeeh.

Ewo Chineke, biko nara ekene eh.
Ego onyerem- iheoma, nwa onyerem- iheoma eh wowowo 
Aku onyerem iheoma wowowo
Ahu ike onyerem iheoma.
I ma n’aku n’uba onyerem iheoma a, ulo mara mma onyeremu, iheoma eeh, ihe omerem- iheoma.
Chineke mu oh I meworom iheoma oh, I meworom iheoma, I buliwa isim elu,
mgbe asiri ma mu g’anwu n’elu uwa okwa gi biara nyenum ndu eh, Papa enigwe nara ekene.
Ndu inyerem bu iheoma, aku inyerem bu iheoma eh, ewo, iheoma, Papa, owu iheoma. 
Ndu onyerem, Iheoma
I mana ego onyerem Iheoma eh ewo
Aku onyerem, iheoma wowowo iheoma.
Chineke gozie gi n’enu uwa kelenu ya oh,omere gi iheoma n’enu uwa kelenu ya oh,
ndi Edon studio,ndi oma bianu k’anyi kelenu Chukwu nu oo,
maka n’omere anyi iheomaa n’enu uwa ah.
Ya meremu, iheoma, Iheoma oh, iheoma oh, iheoma.
Maka n’aku onyerem iheoma, ego onyeremu iheoma oo,
mbunielu obuniri mu oh iheoma wowowo, ndu onyerem iheoma.
Chi onyere onyeremu iheoma ewo ooh
Chioma mu eh, iheoma
Chioma mu eh, iheoma, Chioma mu eh, iheoma wowowo, Chioma mu oh, iheoma