Jesu enyi m oma

Testo e Musica: Mary Anne Ekwutonam Nwiboko
Edizioni: Midorè Gruppo Editoriale


Ekene m gi , etoo m gi, a huru m gi n’anya,
a na m ayo gi, a na m acho gi, a na m eso gi
ibu obi m o
Onye nso, i bu Chim oh, ibu enyi mo, enyi m oma
Onye nso, i bu Chim oh, ezi enyi m oh,
Jesu enyi m oma

I n’edum, ezi chim oh 
I n’azom, ezi enyim oh
I na echekwa m, ezi Chim oh
I kpuchiderem oh, ezi Chim oh
Igbaram umeh, ezi Chim oh
I bu obim oh

Aka n’egbo mkpa m, ezi chim oh
Aka n’agwo oria m, ezi enyim oh
I zaram ekpere. 
I bu obim oh!

Ekene m gi etoo m gi, a huru m gi n’anya
ana m ayo gi, ana m acho gi, ana m eso gi
ibu obim oh
Onye nsoo, i bu I bu chim oh, i bu enyim oh, enyim oma. 
Onye nso i bu Chim oh, ezi enyim oh
Jesu enyim oma

I were ndu gi, ndu gi nye m oh.
I were obi gi, obi gi nye m oh.
I wusara obara gi, maka’ihi m oh.
I horo onwu, mak’ihi m oh.

Aka n’egbo mkpam, ezi Chim oh.
Aka n’agwo oria m , ezi enyi m oh. 
I meerem afoma.
I bu obi m oh!

Oyi kasi oyi - Jesu enyim oma, 
Oyi kasi oyi - Jesu enyim oma 

Onye obioma - Jesu enyim oma 
Onye obioma - Jesu enyim oma 

Onye horom- Jesu enyim omaaah
Onye kporo mu – Jesu enyim oma.
I bu obim oooh!